Tiia Löfqvist Ei rahalla, vaan järjellä

Sipilän lista, märkä sukka vasten köyhän kasvoja

- Loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi

"Hallitus ei pakota tekemään töitä pyhänä, mutta pyhäpäivät ovat palkattomia vapaita"
Monessa työpaikassa, kuten hoitoalalla helatorstai tai loppiainen ovat normaalia työaikaa. Tarkoittaako tämä hallituksen ehdotus, että niiltä päiviltä ei makseta palkkaa, vaikka silloin tehtäisiin töitä? Suurimmalla osalla ei ole varaa pitää palkatonta vapaata, joten kyllä palkka pitää maksaa noista päivistä, jos silloin myös ollaan töissä. Muuten nuo helatorstai ja loppiainen voidaan puolestani siirtää vaikka viikonloppuun, jolloin niistä ei synny työnantajalle ylimääräisiä arkipyhäkorvauksista syntyviä kustannuksia.

- Ensimmäinen sairauspäivä on palkaton

Suuri osa työssäkäyvistä ihmisistä on töissä lähes siihen asti, kun pää vaan pysyy harteilla. Tämä ensimmäisen sairauspäivän karenssi ja sairausloman palkan alennus on täysin kohtuuton ja aiheuttaa sen, että ihmiset käyvät töissä entistäkin sairaampina ja tartuttavat muut työpaikalla ja aiheuttavat merkittävän riskin myös työturvallisuuteen. Sairaana työskentely voi myös johtaa loppuunpalamiseen. En myöskään ymmärrä, miten esimerkiksi tartuntatautien tai sairauksien yms. sairauspoissaoloja voitaisiin vähentää työnjohdollisin tai työhyvinvoinnin keinoin, kuten Sipilä väittää. Tämän säästön kustannukset siirtyvät suoraan sairaanhoidon kustannuksiin ja sairaanhoito on aina kalliimpaa kuin ennaltaehkäisy.

- Sunnuntaikorvaukset ja vuorolisät pienenevät

"Sunnuntaikorvauksia pienennetään sadasta prosentista 75 prosenttiin. Hallitus luopui alun perin esitetystä 50 prosentin korvaustason leikkauksesta, koska pienpalkkaisilla naisvaltaisilla aloilla sunnuntaityö muodostaa niin merkittävän osan palkasta."

Juuri pienpalkkaiset naisvaltaisten alojen sunnuntai- ja vuorotyöläiset maksavat omasta ja perheensä toimeentulosta tämän leikkauksen. Tällainen suora tulonsiirto heikompiosaisen kustannuksella elinkeinoelämälle on täysin kohtuuton.  

Timo Soini sanoo, että "iso osa ei tee sunnuntaitöitä, monet haluavat tehdä työnsä työajalla". Todellisuudessa kyse ei ole halusta tai vapaasta valinnasta, vaan suurin osa joutuu tekemään sunnuntai- ja yötöitä kyseisen ammatin tai toimialan vaatimuksista

Kauppojen aukioloajat vapautetaan ja se on periaatteessa hyvä juttu, mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että sitä ei tehdä terveen kilpailun keinoin, vaan työntekijän selkänahasta.

- Ylityökorvaukset puolitetaan

Kuten edellä, laskee merkittävästi monen pienituloisenkin palkkaa. Hyvätuloisten harvoin tarvitsee tehdä ylitöitä elääkseen. Monella ylityöt tekevät niin suuren osan palkasta, että ylityökorvausten laskeminen laskee suoraan verotuloja ja ostovoimaa

- Lomia lyhennetään erityisesti julkisella sektorilla

Periaatteessa tämä olisi hyvä, jos kyseessä on todellinen loma ja se koskisi myös kansanedustajia ja ministereitä itseään. 

Asiassa pitäisi kuitenkin ottaa huomioon, että monessa virkatyössä voi olla pitkät vapaat, mutta kyseessä ei aina ole varsinainen loma, josta saisi palkkaa. 

Esimerkiksi toisen asteen opettajille maksetaan vain opetusvelvollisuuden mukaan tunti tunnista. 
Käytännössä homma menee niin, että palkka lasketaan toteutuneiden opetustuntien mukaan ja jaetaan 38 viikolle vuodessa, ja siitä syntyvä palkka jaetaan 12 kuukauden palkanmaksujaksoihin. Ammatillinen opettaja ei siis todellisuudessa saa senttiäkään palkkaa kesältä tai muiltakaan lomilta. Opettajan työskentely kesällä tai muunkaanlainen lomaksikin kutsuttavien vapaajaksojen lyhentäminen ei auttaisi valtion taloutta millään tavalla. Päinvastoin, se kesän työskentely olisi joko pois lukuvuoden opetustunneista, tai vaihtoehtoisesti pitäisi palkkaa maksaa lisää kesän töistä.

Näistä toimista väitetään olevan työntekijälle etua:

- Työterveyshuolto jatkuu irtisanomisen jälkeen

"Työnantajan on tarjottava yli 20 hengen yrityksessä työterveyshuollon palvelut kuuden kuukauden ajan irtisanomisajan jälkeen."
Tämä tuo turhia kustannuksia, joiden vaikutuksia nyt samaan aikaan kompensoidaan juuri suunnitelluin leikkauksin. Toinen käsi ottaa, toinen antaa.

- Perhevapaakustannuksia tasataan

"Nuorten naisten työllistymistä edistetään tasaamalla perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia 2 500 euron kertakorvauksella." Tämä on suora tulonsiirto yritykselle, joka on naamioitu työllisyyttä auttavaksi toimenpiteeksi. Todellisuudessa en usko sen millään tavoin parantavan nuorten naisten työn saamista, rahat kyllä kelpaavat yrityksille. Entäpä, jos kyseessä on nuori yrittäjänainen, saisiko myös hän tämän tuen?

Kenenkään on ihan turha tulla sanomaan, että "ei saa valittaa, kansa on itse valinnut kansanedustajat demokraattisessa äänestyksessä". Tästä hallituksen sanelupolitiikasta on demokratia kaukana ja valtaan on astuttu sellaisin lupauksin, että jokainen niistä on jo kumottu. Äänestäjille on luvattu jotain ihan muuta, kuin nyt ollaan antamassa. Nykyhallitus ajaa suoraan elinkeinoelämän asiaa ja sanelupolitiikallaan rikkoo perustuslain vastaisesti sopimusvapautta.

Pari artikkelia ennen vaaleja tehdyistä lupauksista:
http://nyt.fi/a1305983705259
http://www.juhasipila.fi/blogi/2012/10/01/49

Tasapuolisuuden nimissä leikattava olisi myös kansanedustajien, ministerien ja muiden eduskunnassa ja ministeriöissä työskentelevien palkasta, loma-ajoista, eduista, kulukorvauksista ja saatettava heidän sopeuttamiseläkkeensä, eläkkeensä ja työttömyysturvansa samalle viivalle tavallisen kansalaisen kanssa.

Tällä hetkellä suuri palkka ja liian hyvät edut houkuttelevat tehtäviin hakeutumaan sellaisia henkilöitä, joilla ei ole tarvittavia kykyjä hoitaa valtakunnan asioita tasapuolisesti ja toisaalta järjestelmä myös suosii sellaisten ryhmien läpipääsyä, joilla on rahaa jo entuudestaan. Näin tavallisen työläisen ja köyhän asiat unohdetaan ja asioita ajetaan pelkästään elinkeinoelämän etupiiristä.

Itsekin toivon yritysten menestyvän, sehän tuo meille työtä, mutta ei työntekijän kustannuksella, vaan yhteistyössä yrityksen ja työntekijöiden kanssa. Niin, että kummallakin osapuolella on vapaus sopia ehdoista ilman, että valtiovalta sanelee ne pelkästään yrityksen edun mukaisiksi.

Muutenkin hyvin toimeentulevien edut ovat tällä hetkellä etulinjassa. Olen itsekin kannattanut mm. autoveron alentamista, mutta se on sellainen asia, jota ei tulisi tehdä köyhimpien kustannuksella, kuten nyt on tapahtumassa. Jos on varaa ostaa auto, on varaa maksaa myös se autovero. Ajetaan sitten mieluummin vaikka edelleen niillä vanhoilla autoilla. Kyse on nyt priorisoinnista, kaikkea kun ei voi saada.

Näillä kaavailluilla leikkauksilla rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Hyvinvointiyhteiskunta murskataan, eikä kilpailukyvyn nimissä tehdyt leikkaukset johda haluttuun tulokseen, vaan ihan päinvastaiseen.

Tämän kaiken jälkeen, miksi ei tehdä mitään valtionyhtiöiden yms. tahojen veronkierrolle ja johtajien valtaville palkoille ja palkkioille ja ylipäänsä veropakolaisuudelle!? Siellä pyörii huomattavasti suuremmat rahavirrat, kuin mitä näillä leikkauksilla koskaan saadaan aikaiseksi.

Yleislakkoa ja uusia vaaleja odotellessa...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat