Tiia Löfqvist Ei rahalla, vaan järjellä

Takki, joka ei ole käännettävää mallia

  • Takki, joka ei ole käännettävää mallia

Tässä alla muutamia vaaliteemojani, joiden eteen olen valmis tekemään töitä. Tämä takki ei ole käännettävää mallia.

 

Sosiaaliturva

Suomea on useasti EU ja YK tasolta moitittu liian pienestä sosiaaliturvasta. On täysin käsittämätöntä, ettei Suomessa noteerata näitä mitenkään.

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä aiheuttaa ongelmia, kuten turhaa byrokratiaa, eriarvoisuutta, tasa-arvo-ongelmia ja sillä on passivoiva vaikutus  

Perustulon avulla ratkaistaisiin niin opiskeluajan, työelämän alkutaipaleen, yrittäjyyden, ruuhkavuosien kuin vanhuuspäivienkin taloudellisten tilanteiden aiheuttamia sudenkuoppia, kannustettaisiin työhön ja luotaisiin tasa-arvoa ihmisten välille.

Se kannustaisi tekemään myös pätkätöitä, opiskelemaan ja yrittämään

Nykyinen aktiivimalli on alun alkaenkin luonut rankaisuun pohjautuvan syrjäytymisautomaatin, joka ei auta ihmisiä työllistymään. Heitetään se lopullisesti romukoppaan.

Hyvinvointiyhteiskuntaan ei myöskään kuulu ilmais- tai halpatyövoima, eikä se, että palkka määräytyy sukupuolen perusteella. Palkka tulee olla työtehtävän mukainen. 

Vammaisten ja sairaiden oikeudet pitää saada kuntoon. Nykyinen vakuutuslääkärijärjestelmä pitää ajaa alas ja tilalle tuoda ihmisten oikeuksia aidosti puolustava puolueeton järjestelmä.

Tällä hetkellä sairaatkin pakotetaan aktiivimallin mukaisiin toimiin, koska vakuutuslääkärijärjestelmä ei toimi.

 

Perheväkivallan ehkäisy

Suomi on yksi turvattomimmista maista, kun puhutaan perheväkivallasta. Kun joutuu väkivallan uhriksi oman perheenjäsenen toimesta, pitäisi häpeän stigma saada murrettua, jotta asiasta on helpompi tehdä ilmoitus ja saada apua.

Apua pitäisi myös olla tarjolla ympäri vuorokauden nykyistä paljon laajemmin. Suomessa ollaan vielä kaukana eurooppalaisesta tasosta.

Yksi iso ongelma on lainsäädäntö. Sen mukaan esim perheväkivalta on asianomistajarikos, jossa uhri joutuu itse tekemään ratkaisun, viekö asian eteenpäin. Minusta tämä pitäisi saada yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi, jolloin yhteiskunnan olisi helpompi puuttua siihen.

 

Sote

Sote-uudistus on tällä hetkellä menossa täysin väärään suuntaan, jossa yhdenvertaisuus kärsii entistä enemmän eikä hoidon laadulle ole mitään takeita. Vanhustenhuollon tila on tästä ikävänä esimerkkinä, millään muulla ei ole väliä, kuin yrityksen tuottamalla voitolla omistajilleen.

 

Vanhustenhoito

Vanhustenhoito on saatava kuntoon. Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että suuret yhtiöt tekevät tulosta vanhustenhoidolla ja kohtelevat vanhuksia täysin ihmisarvon vastaisesti. Hoito pitää ensisijaisesti olla kuntien vastuulla ja vähintään kunnollisen valvonnan alla. Hoitajamitoitus pitää kirjata lakiin siten, että siinä huomioidaan myös hoidettavien vanhusten kunto ja siten todellinen hoidon tarve. Pelkkä numero paperilla ei riitä.

Sama tietysti koskee kaikkea terveyden -ja sairaanhoitoa, kuten myös lasten hoitoa.

Omaishoitoon ja kotona tuotettaviin vanhuspalveluihin panostamalla pystyisivät hyväkuntoiset vanhukset asumaan pidempään kotona, jolla olisi myös vaikutusta laitoshoidon kuormitukseen

 

Tasa-arvo

Kaikenlainen syrjiminen sukupuolen, uskonnon, etnisen taustan, kulttuurin, sukupuolisen suuntautumisen, taloudellisen tilanteen tai sosiaalisen aseman vuoksi pitää loppua

 

Lapsiköyhyys 

Pienituloisten perheiden monet ongelmat näkyvät niin koulussa, vapaa-ajalla kuin kotona. Sillä on suora vaikutus myös lasten terveyteen, tunne-elämään ja syrjäytymisriskiin.

Ongelmat pitäisi havaita jo neuvolassa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lapsen terveys ei saa olla rahasta kiinni.

Varhaiskasvatusoikeus pitää palauttaa kokopäiväiseksi kaikille lapsille ja kuntien tulisi käyttää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea enemmän vähävaraisten perheiden harrastustoiminnan tukemiseksi, jotta lapset eivät jäisi sosiaalisista piireistä ulkopuolelle.

 

Koulutus 

Kaikille tulee taata vähintään maksuton 2. asteen koulutus ilman, että koulunkäyntiin pitää ottaa velkaa.

Tällä hetkellä osa nuorista syrjäytyy sen vuoksi, että heillä ei ole varaa käydä koulua.

Hallituksen leikkaukset ovat myös vaikuttaneet rankalla kädellä opetuksen laatuun, koska lähiopetusta on pitänyt vähentää ja asiat pitää opettaa huomattavasti lyhyemmässä ajassa.

Myös opettajien määrä on vähentynyt merkittävästi, eläköityvien tilalle ei palkata uusia. Oppilasmäärät on kuitenkin pysyneet samana, joten pienempi määrä opettajia tekee kaikki työt. Tämä heijastuu väkisinkin opettajien jaksamiseen ja sitä kautta myös opetuksen laatuun.

Koulutuksen määrärahat pitää palauttaa heti vähintään samalle tasolle, kuin ne oli ennen hallituksen leikkauksia, sillä tarvitsemme tulevaisuudessa entistäkin enemmän osaavaa työvoimaa, joka vastaa työelämän tarpeita. 

 

Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutos on totta ja meidän täytyy valitettavasti vain sopeutua parhaamme mukaan ja pyrkiä vähentämään päästöjä järkevästi ja kustannustehokkaasti. 

Suosimalla mahdollisimman paljon uusiutuvia energiamuotoja vältytään energiantuotannosta syntyvän jätteen kuten uraanin säilytysongelmilta.

Helpoin ilmastotoimi tällä hetkellä on kasvattaa hiilinieluja ja eli metsiä pitäisi kasvattaa nykyistä vanhemmiksi ja panostaa puurakentamiseen, jolloin hiiltä myös varastoituu parhaimmillaan sadoiksi vuosiksi.

Autoilun kieltäminen, Suomen liikenteen lamauttaminen ja ihmisten pakottaminen muuttamaan kasvukeskuksiin ei ratkaise ilmastonmuutosta.

Nyt jo on kehitetty menetelmiä tehdä mm jätteistä biopolttoainetta, mikä toimii jo nykyisissä polttomoottoreissa, jolloin massiiviselta autokannan uudistamiselta on mahdollista välttyä. 

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on vakava ongelma, sen kanssa emme saa myöhästyä kuten ilmastonmuutoksen torjuntatoimien kanssa on tapahtunut. 

Tulevaisuuteen jätetyt ratkaisut ovat vielä kalliimpia ja vaikeampia, siksi toimet luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi on aloitettava heti! Kerran menetettyä on vaikea taikoa takaisin, esim. sukupuutot ovat lopullisia, mutta ekosysteemit on mahdollista säilyttää elävinä, ja tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta se onkin välttämätöntä.

 

Kanta-Hämeen kehitys 

Vuoden 2013 jälkeen Kanta-Hämeen väestönkehitys on ollut jatkuvasti negatiivinen  ja joka vuosi kasvavasti laskusuuntainen.

Jos haluamme, että maakuntamme kehittyy ja pysyy elinvoimaisena, pitää maakunnasta saada vetovoimaisempi niin asukkaille kuin yrityksille.

Hämeenlinnassa kunnan päätöksenteko ei tällä hetkellä valitettavasti tue sitä oikealla tavalla, eikä täytä avoimuuden periaatteita.

Ihmisten kulkemista pitää helpottaa ja siinä yksi ratkaiseva tekijä on toimiva joukkoliikenne. Tällä hetkellä ei pääradan suunnitelmat, eikä kalliiden liityntäpysäköintiratkaisuiden suunnitelmat tue joukkoliikenteen oikeansuuntaista kehittymistä.

Hämeenlinnassa juuri perustettujen asuinalueiden läheisyyteen suunnitellaan teollisuutta ja kaatopaikkaa, vaikka osa tonteista on vielä myymättä. Minusta tämä on kovin lyhytnäköistä asuinaluepolitiikkaa, jos ihmisten toivotaan viihtyvän. Kuinka ihmiset uskaltavat jatkossakaan luottaa tonttia ostaessaan, ettei juuri siihen viereen tule vaikka haisevaa, meluavaa ja liikenne- ja pölyhaittoja tuottavaa teollisuuslaitosta. Tämä ei ole asukkaiden, mutta ei myöskään yritysten etu, jos tällaista ristiriitoja syntyy.

Toisaalta yritysten toimintaedellytyksiä torpataan byrokratialla, joka on omiaan vähentämään yrittäjäksi ryhtymistä.

Yrittämisen byrokratiaa pitää vähentää, aukioloaikoja vapauttaa ja valtion monopoleja lakkauttaa, jotta syntyy vapaata kilpailua.

 

Olen ehdolla Hämeen vaalipiirissä nro 72

https://www.facebook.com/tiiapiraatti/

#Koulutusratkaisee #piraattipuolue #vaalit2019 #häme #sote #ilmasto #liikenne #tasa-arvo #sosiaaliturva #aktiivimalli

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat